Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Kontakt
Kontakt - Poradnictwo Zawodowe

tel. (0 55) 272 33 51 wew.330

Kontakt e-mail: doradca@pup.malbork.pl
 
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące: " Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych." Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska),
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »