Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Użyteczne strony
Użyteczne strony
Użyteczne adresy stron internetowych:
 
 www.psz.praca.gov.pl  Strona Publicznych Służb Zatrudnienia
 www.ris.praca.gov.pl  Strona Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl  Strona umożliwiająca dostęp do bazy standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkolenia
 www.buwiwm.edu.pl  Strona Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
 www.men.gov.pl  Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej
 www.nauka.gov.pl  Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 www.doradca-zawodowy.pl       Strona dedykowana jest wszystkim osobom zainteresowanym postępem świadczenia usług wspierających procesy planowania i wyboru zawodu.
 https://doradca.praca.gov.pl  Komputerowy program wspomagający proces podejmowania decyzji zawodowych
 www.biura-karier.net  Informacje nt. działalności Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier
 www.ec.europa.eu/ploteus  Portal o Możliwościach Kształcenia w Europie
 www.integralia.pl  Strona internetowa Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia.
 www.ohp.pl  Strona Ochotniczych Hufców Pracy, zawiera m.in. informacje na temat działalności usługowej w zakresie poradnictwa zawodowego Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Młodzieżowych Centrów Kariery, Klubów Pracy oraz Młodzieżowych Biur Pracy.
 www.praca.gov.pl/eurodoradztwo  Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »