Menu Content/Inhalt
Przepisy prawne
24.02.2011.
Wyciąg  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm).

Stan prawny na dzień 1 lutego 2011r.
 
Do pobrania