Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Statystyka
Statystyka

Image  

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIATU MALBORSKIEGO

stan na 28 lutego 2013 r. :


 • liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem -  5424, w tym:
 • kobiet - 2963
 • z prawem do zasiłku - 1063
 • bez prawa do zasiłku - 4361
 • do 25 roku życia - 1066
 • którzy ukończyli szkołę wyższą, do 27 roku życia - 52
 • długotrwale bezrobotni - 2796
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 737
 • powyżej 50 roku życia - 1217
 • bez kwalifikacji zawodowych - 2796
 • bez doświadczenia zawodowego - 1311
 • bez wykształcenia średniego - 3417
 • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia - 681
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 129
 • niepełnosprawni - 315

 

Porównanie stanu z lutego 2012 r. i lutego 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PUP MALBORK

Miesiąc

luty 2012

luty 2013

Różnica

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca

 5258 5424
wzrost o 166 osób 

z prawem do zasiłku

 1057 1063
wzrost o 6 osób

bez prawa do zasiłku

 4201 4361
 wzrost o 160 osób

 liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej ogółem za miesiąc luty 2013 r. - 241, w tym:
 • subsydiowane - 221
 • niesubsydiowane - 20
 • dla osób niepełnosprawnych - 0
stopa bezrobocia w procentach - stan na koniec każdego miesiąca 2012 r:

 
 Miesiące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
powiat 25,1% 25,6% 25,3% 25,3% 24,5% 23,7% 23,4% 23,1% 23,7% 24,0 24,7% 24,6%
woj. pom.
13,2% 13,4% 13,3% 12,8% 12,5% 12,1% 12,0% 12,1% 12,4% 12,6 12,9% 13,4%
kraj 13,2% 13,5% 13,3% 12,9% 12,6% 12,4% 12,3% 12,4% 12,4% 12,5 12,9% 13,4%
 
 stopa bezrobocia w procentach - stan na koniec lutego 2013 r:
 Miesiące123456789101112
powiat26,2%
 26,9%          
woj. pom.
14,3%
 14,6%          
kraj14,2%
 14,4%          

 

Zapraszamy również na stronę: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Publicznych Służb Zatrudnienia, gdzie uzyskają Państwo dane statystyczne: powiatowe, wojewódzkie i krajowe.
Zmieniony ( 28.03.2013. )