Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Program na rzecz zatrudnienia
POWIATOWY PROGRAM NA LATA 2007-2013
16.10.2007.
Image 
 
POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013


Prace nad formułowaniem Powiatowego Programu na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej na lata 2007-2013 dobiegły końca. W ramach programu istnieje możliwości wsparcia w takich obszarach jak: zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja, przedsiębiorczość, współpraca pomiędzy różnymi podmiotami i instytucjami.

1. Program powiatowy podzielono na 5 pakietów projektów które koordynują następujące osoby:
 1. Projekty z zakresu edukacji - Ewa Dąbrowska
 2. Projekty z zakresu integracji społecznej - Waldemar Konopka
 3. Projekty z zakresu rynku pracy - Joanna Reszka
 4. Projekty z zakresu przedsiębiorczości - Iwona Błaszczyk
 5. Promocja oraz turystyka - Małgorzata Grosicka
W programie zostały ujęte działania, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013. Koncepcje swoich zadań może wnieść każdy mieszkaniec powiatu w zależności od tego czego problem dotyczy. Zachęcamy do aktywnego włączenia się mieszkańców powiatu i przesyłanie swoich pomysłów na adres e - mail: po_kapitalludzki@pup.malbork.pl
 
 
3. Spotkanie robocze:
 
 
SPOTKANIA I KONSULTACJE
 

 
Lp.


 
Data

 
Uczestnicy

 
Cel spotkania

1.

29.01.2007

 • Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Przedstawiciele Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Malborskiego ;
 • Przedstawiciele samorządów gminnych
 • Przedsiębiorcy,
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych;

Przedstawienie możliwości wykorzystania EFS w powiecie w latach 2007-2013

2.

06.03.07

 • Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Przedstawiciele Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Malborskiego ;
 • Przedstawiciele samorządów gminnych
 • Przedsiębiorcy,
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych;

Przedstawienie schematu budowy Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej

3.

27.03.07

 • Przedstawiciele Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Malborskiego ;
 • Przedstawiciele samorządów gminnych
 • Przedsiębiorcy,
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych;

Spotkanie organizacyjne związane z tworzeniem Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Zapoznanie uczestników z planowanym harmonogramem prac nad konstruowaniem programu

4.

18.04.07

 • Przedstawiciele Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Malborskiego ;
 • Przedstawiciele samorządów gminnych
 • Przedsiębiorcy,
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Szkolenie dot. Budowania partnerstw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego przeprowadzone przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

5.

07 i 10.05.07

 • Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Malborku;
 • Koordynatorzy powiatowi ds. tworzenia Programu na Rzecz zatrudnienia i Spójności społecznej’
 • Przedstawiciele samorządów gminnych

Spotkanie robocze związane z wymiana doświadczeń i formułowanie działań, które planuje się zrealizować w poszczególnych gminach w ramach środków europejskiego Funduszu społecznego

6.

18.05.2007

 • Przedstawiciele Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Malborskiego ;
 • Przedstawiciele samorządów gminnych
 • Przedsiębiorcy,
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Szkolenie: Standardy pracy i działań w partnerstwach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w środowiskach lokalnych przeprowadzone przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

 
 
4. Galeria zdjęć
 
 • 06.03.07r. - Spotkanie zespołu roboczego tworzącego Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójnośi Społecznej w Powiecie Malborskim
 

 • 18.04.07r. - Szkolenie w zakresie Budowania partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego
 

5. Aktualności:
 
Do pobrania: