Menu Content/Inhalt
JUNIOR
16.04.2008.

Image

Program „JUNIOR”

Pomoc finansowa ze środków programu przekazywana jest:
  1. absolwentowi, skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż – od 30% do 50% najniższego wynagrodzenia (ww. świadczenie na rehabilitację zawodową, jest wypłacane dodatkowo oprócz stypendium przysługującego stażyście odbywającemu staż ustawowy),
  2. doradcy zawodowemu w postaci premii za opiekę nad stażystą, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką),
  3. pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej w postaci premii z tytułu odbycia stażu przez absolwenta.
Kto realizuje program p.n. JUNIOR?

Realizatorem programu są: Powiatowe Urzędy Pracy i Oddziały PFRON

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek w JUNIORZE?

Wnioski o przystąpienie do realizacji programu powiat (Powiatowy Urząd Pracy) składa do Oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby powiatu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Więcej informacji o programie oraz dokumenty do pobrania: www.pfron.org.pl

UWAGA !!!

Więcej informacji na temat programów realizowanych przez PFRON na stronie internetowej
www.pfron.org.pl


 
« poprzedni artykuł