Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PROMEDICA
PROMEDICA
24.07.2007.
ImageImage

Program aktywizacji zawodowej skierowany do byłych pracowników i osób zagrożonych zwolnieniami w służbie zdrowia

 

 

Realizatorzy programu:

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Celem programu jest zapobieganie bezrobociu i łagodzenie skutków zwolnień pracowników restrukturyzowanych placówek służby zdrowia poprzez:

 • umożliwienie powrotu na rynek pracy byłych pracowników służby zdrowia,
 • dostosowanie umiejętności zawodowych zwolnionego personelu medycznego do aktualnych wymogów rynku pracy krajowego i europejskiego,
 • uzyskanie zatrudnienia dla osób zwolnionych z placówek zdrowia w wyniku restrukturyzacji.

Termin realizacji projektu: od października 2004 do listopada 2006

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przewiduje zaktywizowanie
25 osób bezrobotnych , byłych pracowników służby zdrowia.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Kampania informacyjna - mająca na celu dotarcie z informacjami o programie do jak najszerszej grupy potencjalnych uczestników projektu, potencjalnych partnerów oraz pracodawców.

 2. Poradnictwo zawodowe - polegające na promowaniu postaw aktywności zawodowej, pomoc w przystosowaniu się do nowej sytuacji , identyfikacja predyspozycji zawodowych zwolnionych osób, określenie możliwości ich przekwalifikowania, pomoc w wytyczeniu ścieżki rozwoju zawodowego.

 3. Pośrednictwo pracy - udzielenie pomocy osobom zwolnionym ze służby zdrowia w znalezieniu zatrudnienia w tym: organizacja spotkań z ekspertem sieci EURES, przedłożenie uczestnikom projektu propozycji zagranicznych ofert pracy, promocja uczestników projektu u lokalnych pracodawców.

 4. Szkolenia - mają na celu dostarczenie uczestnikom programu nowej wiedzy i uzupełnienie umiejętności praktycznych, a także umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

  Przewiduje się organizację następujących szkoleń:
  • Szkolenia specjalistyczne:
   • Pielęgniarstwo paliatywne
   • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG
   • Kosmetyka z masażem
   • Masaż
  • Szkolenia językowe:
   • język niemiecki
   • język angielski
  • Szkolenia przekwalifikowujące:
   • Kurs komputerowy
   • Kurs księgowości

 5. Wspieranie inicjatyw samozatrudnienia Działanie to ma na celu wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez szkolenia oraz przyznawanie dotacji osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą.

 6. Wspieranie działań na rzecz powrotu na rynek pracy i zatrudnienia W ramach tego działania zorganizowane zostanie przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Podczas odbywania przygotowania zawodowego skierowane pielęgniarki, które utraciły prawo do wykonywania zawodu, będą mogły je odnowić.
 
"PROJEKT ZAKOŃCZONY"