Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow GRYF arrow III edycja programu
III Edycja Programu GRYF
02.07.2007.
ImageImagePowiatowy Urząd Pracy w Malborku uczestniczył w czterech edycjach programu "GRYF", w których pozyskał kwotę 707 tys. PLN.

 

 

W ramach III edycji programu GRYF Powiatowy Urząd Pracy w Malborku otrzymał dofinansowanie na realizację 5 projektów:

 1. Historyczne wędrówki po współczesnym Malborku-zabawa, edukacja, promocja.
 2. Turystyka szansą dla młodych.
 3. Walory dziedzictwa kulturowego szansą na rozwój gospodarczy powiatu malborskiego.
 4. Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej powiatu malborskiego.
 5. Rozwój turystyki oraz reaktywacja ginących zawodów sposobem na walkę z biedą żuławskiej wsi.

Działania, w których uczestniczyły osoby w ramach programu GRYF :

 • Staże
 • Prace interwencyjne
 • Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
 • Szkolenia:
  • Agent ochrony
  • z zakresu obsługi turystycznej

Pozyskana kwota środków na realizację powyższych projektów - 146.682 PLN.

W ramach projektów działaniami objętych zostało 71 osób bezrobotnych.

Po zakończeniu realizacji projektów na dalszy okres zostało zatrudnionych 38 osób (54% ogółu uczestników programu).

 

Podsumowanie III edycji Programu GRYF

Dnia 15.września 2005 r. w Centrum Konferencyjnym KARWAN przy Muzeum Zamkowym w Malborku odbyło się podsumowanie III edycji Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF. Uczestniczący w nim przedstawiciele pomorskich urzędów pracy oraz samorządu terytorialnego mieli okazję zapoznać się z dorobkiem instytucji zaangażowanych w poprawę sytuacji na rynku pracy w regionie. Po przywitaniu zgromadzonych gości przez wicemarszałka województwa pomorskiego Pana Kazimierza Klawitera, oraz Panią Iwonę Malmur, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, głos zabrał starosta malborski Pan Waldemar Konopka.
W dalszej części spotkania nastąpiła prezentacja projektów zgłoszonych przez urzędy pracy do konkursu w ramach wojewódzkiego programu GRYF 2004. Najwyżej oceniony nowodworski projekt pt. "Rewitalizacja Żuławskiej Kolei Dojazdowej - Etap II - Lato 2004", świadczył o bardzo wysokim poziomie zaprezentowanych prac. Komisja oceniająca przyznała także trzy wyróżnienia:
 • "Wspólnemu projektowi urzędów pracy w Bytowie, Kartuzach i Kościerzynie pt. "Badanie rynku turystycznego na terenie Kaszubskiego Pierścienia"
 • "Człuchowskiemu PUP za "Na szlakach turystycznych"
 • "Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdyni za "Jantar-nowe miejsca pracy promocja gdyńskiego regionalizmu"
Warto zauważyć, że zwycięzca ubiegłorocznego podsumowania - Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, otrzymał specjalne wyróżnienie, za wartości artystyczne projektu pt. "Walory dziedzictwa kulturowego szansą na rozwój gospodarczy powiatu malborskiego", którego założenia oraz rezultaty zostały przedstawione w formie filmu. W tym roku nie mogliśmy ponownie być najlepsi. Zorganizowanie spotkania w Malborku dla przedstawicieli urzędów pracy z całego Pomorza było dla nas prawdziwym zaszczytem- stwierdziła Pani Joanna Reszka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.
Różnorodność oraz profesjonalizm projektów przedstawionych w III edycji programu, nie tylko daje nadzieję na zahamowanie bezrobocia, ale również przypomina o walorach turystycznych regionu i potencjale, jakim dysponują urzędy w w/w dziedzinie.