Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PHARE - 2002
PHARE 2002
efs.jpg

Projekt współfinansowany ze środków programu
Unii Europejskiej PHARE realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

PHARE

(Polish Hungary Assistance for Restructuring their Economies)

Program PHARE jest największym z funduszy przedakcesyjnych, z których korzystają państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Rozpoczął działanie na mocy Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z 1989r.

Początkowo program PHARE wspierał przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce i na Węgrzech. W miarę upływu lat PHARE rozrastał się, zwiększając obszar swojego działania zarówno kompetencyjnie jak i terytorialnie. Każde państwo korzystające z Programu opracowuje plan zagospodarowania płynących z niego środków.

Celem Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza jest zmniejszanie różnic w rozwoju regionów poprzez zwiększanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, a także rozwój infrastruktury i jej restrukturyzację. Program jest realizowany w czterech edycjach: 2000, 2001, 2002, 2003.

Wysokość dotacji ze środków UE wynosi maksymalnie 75% wartości poszczególnych projektów. Pozostałe 25% współfinansowane jest ze środków beneficjentów, czyli jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków budżetu państwa.

Program Phare SSG składa się z trzech komponentów:

  • wsparcia rozwoju infrastruktury (INFRA),
  • wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
  • wsparcia rozwoju zasobów ludzkich (RZL).

Instytucją Wdrażającą dla projektów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na rozwój zasobów ludzkich jest:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83
tel.: (0-22) 432 80 80 fax: (0-22) 432 86 20
www.parp.gov.pl

 "PROJEKTY ZAKOŃCZONE"