Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow LEONARDO DA VINCI
LEONARDO DA VINCI
leonard.jpg

 

 

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) realizowanego od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Głównym założeniem programu jest promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy oraz działania mające na celu umożliwienie absolwentom i pracownikom zdobywania nowych kwalifikacji w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalenia umiejętności zawodowych według nowoczesnych standardów.
Program został utworzony na mocy decyzji Rady Komisji Europejskiej w 1994 roku, a nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI w. włoskiego malarza, architekta, odkrywcy, matematyka, mechanika, anatoma, geologa - Leonarda da Vinci. Na początku był dostępny dla państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów EFTA, następnie rozszerzony na kraje stowarzyszone z Unią Europejską z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Cypr, Maltę i Turcję. Polska przystąpiła do programu na mocy decyzji Rady Stowarzyszeniowej w roku 1998.

Celem programu jest:

  • doskonalenie kompetencji zawodowych (zwłaszcza ludzi młodych) w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy,
  • poprawa jakości i dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiającego zdobywanie kwalifikacji na całe życie,
  • zwiększenie szans na rynku pracy przez promowanie innowacyjności w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz rozwój konkurencyjności i kształtowanie przedsiębiorczości,
  • zwiększenie szans na rynku pracy przez poprawę jakości i dostępności systemów kształcenia oraz doradztwa zawodowego,
  • promowanie współpracy między instytucjami kształcenia zawodowego a przedsiębiorstwami (zwłaszcza małymi i średnimi) oraz partnerami społecznymi w celu dostosowanie wykształcenia do rynku pracy,
  • wspieranie równych szans w dostępnie do kształcenia i szkolenia zawodowego osób bezrobotnych,
  • wykorzystanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w kształceniu i szkoleniu zawodowym,
  • poprawa przejrzystości kwalifikacji zawodowych.
Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowane w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży. Nowością w programie będą tzw. Projekty Partnerskie Leonardo realizowane od 2008 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku realizuje projekty w ramach programu Leonardo da Vinci od 2006 roku. Obecnie wdrażany jest projekt „EURONAUTA. Po zawodowy paszport do Wielkiej Brytanii” oraz „British Experience – Staże zawodowe bez barier”. W ramach Programu na zagraniczny staż do Wielkiej Brytanii wyjechało już 15 młodych osób z powiatu malborskiego.

Udział w projektach umożliwia zdobycie cennych kwalifikacji zawodowych zwiększając tym samym szanse na znalezienie zatrudnienia po powrocie do Polski.

Szczegółowe informacje o programie:
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku,
tel. 55/272-33-51 wew. 330,
e-mail: doradca@pup.malbork.pl,
www.pup.malbork.pl