Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Dotacje i refundacje
Dotacje i refundacje
Refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
ImageKto może ubiegać się o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy? Starosta może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie
Czytaj całość…
 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

ImageKto może ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej? Osoba bezrobotna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą może ubiegać się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Czytaj całość…
 
Refundacja składki ZUS

ImageStarosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego

Czytaj całość…