Menu Content/Inhalt
Strona główna

Zielona Linia

Archiwalna strona Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku
01.04.2013.

ImageStrona archiwalna nie jest już aktualizowana i wspierana. Informacje na niej zawarte nie mogą służyć jako źródło obecnie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.

 
Spotkanie informacyjne EURES dla poszukujących pracy!
25.03.2013.
Image W dniu 22.03.2013r. w Centrum Turystyki w Malborku odbyło się kolejne cykliczne spotkanie informacyjne Europejskich Służb Zatrudnienia EURES dla poszukujących pracy, organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy  Gdańsku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku.
Czytaj całość…
 
Uzyskanie prawa do emerytury z uwzględnieniem okresów zatrudnienia za granicą
11.01.2013.
ImageUnijne przepisy koordynujące świadczenia emerytalno-rentowe obejmują Polaków, którzy w przeszłości pracowali za granicą, w jednym lub kilku krajach Unii Europejskiej, z którymi Polska ma podpisane odpowiednie umowy. Przepisy koordynacyjne w szczególności dot. przypadku, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem tzw. starej emerytury nie posiada okresu ubezpieczenia w Polsce wystarczającego do uzyskania tego świadczenia, czyli 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Przepisy unijne umożliwiają wtedy uwzględnienie przez ZUS okresów pracy za granicą – w jednym lub kilku krajach. Uwzględnianie okresów zatrudnienia za granicą nie dot. tzw. nowej emerytury, nie obejmuje zatem osób urodzonych po 31.12.1948r.
Czytaj całość…
 
Od 1 stycznia 2013r. do lekarza bez dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
14.12.2012.
ImageOd 1 stycznia 2013r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) związku z tym pacjenci będą zwolnieni z dotychczasowego obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (zaświadczenia o zarejestrowaniu w urzędzie pracy jako bezrobotny, książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA). Zamiast tego zobowiązani będą wyłącznie podać nr PESEL oraz przedstawić dokument potwierdzający tożsamość.
Czytaj całość…
 
Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015
30.06.2010.
Image„Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015”.
Czytaj całość…
 
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu
05.01.2010.
ImagePowiatowy Urząd Pracy w Malborku informuję, iż prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.Wnioski należy składać do dnia 15 każdego miesiąca.
Czytaj całość…
 
ANKIETA - Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych wśród osób bezrobotnych
15.07.2008.
ImageANKIETA - Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych wśród osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku wychodząc naprzeciw  potrzebom szkoleniowym  osób bezrobotnych zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej  ankiety.

Czytaj całość…
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
25.02.2008.
ImageProgram Operacyjny Kapitał Ludzki (PO-KL) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 28 września 2007 roku. Jest on jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i będzie zajmował się całością interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
Czytaj całość…
 
Oferta na wynajem sali konferencyjno-wykładowej
17.01.2008.
ImagePowiatowy Urząd Pracy w Malborku posiada do wynajęcia salę konferencyjno - wykładową na przeprowadzanie szkoleń, warsztatów bądź innych zajęć dydaktycznych.
Czytaj całość…