Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualności arrow Od 1 stycznia 2013r. do lekarza bez dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
Od 1 stycznia 2013r. do lekarza bez dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
14.12.2012.
ImageOd 1 stycznia 2013r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) związku z tym pacjenci będą zwolnieni z dotychczasowego obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (zaświadczenia o zarejestrowaniu w urzędzie pracy jako bezrobotny, książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA). Zamiast tego zobowiązani będą wyłącznie podać nr PESEL oraz przedstawić dokument potwierdzający tożsamość.

Dlatego też w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia powinny być aktualne dane o ubezpieczonych i członkach ich rodzin.
Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą skutkować komplikacjami przy rejestracji u lekarza.

W związku z tym osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinni zweryfikować, czy przekazali informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia przez Urząd Pracy zgłoszeń lub wyrejestrowań, a w szczególności o:
  • uzyskaniu tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (np. podjęcia przez zgłoszonego członka rodziny zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskania prawa do renty, emerytury, itp.),
  • ukończenia kształcenia przez pełnoletnie dziecko,
  • ukończenia 26 lat przez dziecko, nawet jeśli się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.
Gdyby okazało się, że osoba bezrobotna nie zgłosiła lub nie wyrejestrowała z ubezpieczenia członków swojej rodziny mimo takiej konieczności, prosimy o pilne dopełnienie tego obowiązku.
Ponadto w celu weryfikacji danych warto zarejestrować się na portalu http://www:pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie ZUS są poprawne, a ewentualne nieprawidłowości wyjaśnić w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »