Menu Content/Inhalt
Zawiadomienie o wyborze
21.09.2012.

Malbork, dnia 21.09.2012 r.

OA-253-96/KM/12

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Usługa szkoleniowa pn. „Kurs komputerowy”, realizowana w ramach ścieżki III
pn. „Kuźnia pracy” programu specjalnego pn. „50 + doświadczenie = zysk dla firmy”

 

Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Malborku zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na usługę szkoleniową pn. „Kurs komputerowy”, realizowaną w ramach ścieżki III pn. „Kuźnia pracy” programu specjalnego pn. „50 + doświadczenie = zysk dla firmy, wybrał, zgodnie z postanowieniami zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, ofertę następującego Wykonawcy:

 

PPH Rarytas J. i R. Markowscy, spółka jawna, ul. Włościańska 2, 82-200 Malbork

 

Cena brutto za realizację zamówienia: 4.990,00zł

 

Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje: oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia przyjętych kryteriów – oferta przedstawiała najkorzystniejszą cenę oraz zawiera bardzo dobrze przygotowaną kadrę trenerską spełniającą wymagania postawione w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej (wykazani trenerzy to m.in. informatyk i egzaminatorzy ECDL). Trenerzy wykonawcy bez wątpienia posiadają szeroką wiedzę niezbędną do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera.

 

Zestawienie wszystkich propozycji cenowych złożonych w postępowaniu:

Nr

Nazwa firmy

Adres

Cena brutto

1.         

PPH Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna

Ul. Włościańska 2, 82-200 Malbork

4.990,00zł

2.         

Centrum Szkoleniowe Iwona Błaszczyk

Al. Wojska Polskiego 499,

82-200 Malbork

6.000,00zł

3.         

Centrum Edukacji Zawodowej

w Malborku

Ul. Gen. De Gaulle'a 75a,

82-200 Malbork

8.991,77zł

4.         

Elbląski Uniwersytet Robotniczy

Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg

7.000,00zł

 

 
« poprzedni artykuł