Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualności arrow Inicjatywa JEREMIE - pożyczki i poręczenia dla mikroprzedsiębiorstw
Inicjatywa JEREMIE - pożyczki i poręczenia dla mikroprzedsiębiorstw
05.01.2011.
Image 
 
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa wpisuje się w założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia i ma na celu poprawę dostępu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionach UE.
 
Polega ona na utworzeniu w regonie wydzielonego funduszu, który wspiera finansowo pośredników wybranych w drodze konkursu, którzy z kolei oferują przyszłym i istniejącym przedsiębiorstwom preferencyjnie oprocentowane mikropożyczki oraz poręczenia kredytów zaciąganych w bankach.

Pomorskie firmy, dla których pozyskanie kapitału z banków stanowiło dotychczas poważny problem, mogą zatem - dzięki JEREMIE - liczyć na łatwiejszy dostęp do środków finansowych. Zaletą tego rozwiązania jest stworzenie możliwości udzielenia wsparcia większej, niż przy dotacjach bezzwrotnych, liczbie przedsiębiorców.

Ze środków JEREMIE w województwie pomorskim skorzystać mogą:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą (tzw. startery), w tym również absolwenci,
  • podmioty nieposiadające historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim umożliwia w szczególności:
  • wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności,
  • dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe,
  • wprowadzenie i rozwój odnawialnego (pozadotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw,
  • zwiększenie absorpcji środków unijnych oraz efektywne ich wykorzystanie na rzecz rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WP.

Zgodnie z założeniami Jeremie wsparcie dla przedsiębiorców udzielone zostanie m. in.  na inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, zakup maszyn, urządzeń, w tym także zakup środków transportu oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o realizacji inicjatywy JEREMIE w woj. pomorskim znajdziecie Państwo na stronie: www.jeremie.com.pl lub w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych lub Pomorskim Funduszu Pożyczkowym (ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, tel. 058-320-34-05 (06)).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »