Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PFRON arrow Pegaz 2003 II
Pegaz 2003 II
24.07.2007.

Pegaz 2003 - Moduł II

   

Program zatwierdzony do realizacji uchwałą nr 16/2003 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 marca 2003 roku. Program składa się z dwóch modułów realizacji.

Moduł II - pomocy w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, pt. "Wózki dla Polski".

 

Cel programu:

Celem modułu programu jest dofinansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, realizującego we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie program pn. "Wózki dla Polski". Stowarzyszenie prowadzi w Polsce od siedmiu lat działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kontynuując ideę amerykańskiej organizacji "Joni & Friends", która remontuje, we współpracy z więzieniami, używany sprzęt rehabilitacyjny i zapewnia jego dystrybucję na świecie w ramach programu pn. "Wózki dla świata"

 

Realizatorzy programu:

PFRON Stowarzyszenie "Joni i Przyjaciele" w Warszawie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie. Obsługa finansowa - Mazowiecki Oddział PFRON

 

Forma pomocy:

PFRON refunduje koszty:

    1) materiałów budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do wykonania prac adaptacyjno-remontowych,
    2) przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
    3) mediów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem punktu remontowego - co kwartał.
 

Termin składania wniosków:do 30 kwietnia 2003 - na materiały budowlane i instalacyjne oraz koszty przygotowania dokumentacji koszty mediów - co kwartał.

Maksymalny koszt realizacji w 2003 roku nie może przekroczyć kwoty 149 tyś. zł., a w latach następnych 24 tyś. zł.Pomoc finansowa w ramach modułu udzielana będzie do czasu wyczerpania środków przewidzianych na jego realizację w planie finansowym PFRON.